Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

MainPage

 


Xəbərlər

Şirkətimiz Lokal radirabitə sistemləri ilə istifadəçi ehtiyaclarına görə Xüsusi həlləri təqdim edir. Telsizlərdən, kiçik və böyük məsafələr üçün səsli rabitə əlaqəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə istifadə edilir. Bu qəbuledici-ötürücü qurğular həm həvəskar, həm də peşəkar fəaliyyəti ilə öz tətbiqini tapıb: Tikinti, turizm, ov, idman tədbirləri, obyektlərin mühafizəsi, işçi dispetçer, texnoloji proseslərin idarə edilməsi və nəzarəti və s.. Əl telsizlərin satışı alıcıların geniş kontingenti və buraxılan modellərin müxtəlifliyi hesabına həyata keçirilir.
Şirkətimiz müştərilərə TRUNK radiorabitə xidmətini təqdim edir. Şirkətimiz TRUNK müştərilərə radirabitə xidməti təqdim edir. TRUNK rabitə sistemi cox kannallı mərkəz ötürücüsü vasitəsilə Bakı-Abşeron və Sumqayıt bölgəsində müxtəlif struktur bölmələri arasında operativ radiorabitə əlaqəsi təmin edir. TRUNK rabitə sistemində çoxsaylı qruplar (kanallar) yaratmaq və istifadəcilərin tələbinə görə radicihazlara müxtəlif servis xidmətləri proqramlamaq mümkündür: hər hansı bir qrupa çıxış imkanı, qrup çağırışı, fərdi çağırış imkanı, kanal tarama (Scan) imkanı və digər servislər.