​​        ​​​​Missiya və məqsəd

             Aselsan-Bakü Şirkətinin Vəzifə və Strateji Məqsədləri:

 • Milli texnologiya məhsullarından istifadə edərək, Azərbaycanda və təsisçi tərəfindən təyin olunan qonşu ölkələrdə rabitə sistemlərinə duyulan ehtiyacı qarşılamaq məqsədilə, Aselsan şirkətinin və Azərbaycanın sahib olduğu işçi və intelliktual potensialdan istifadə;
 • Beynəlxalq bazara istər keyfiyyət, istərsə də qiymətlər baxımından bazar payını artıra biləcək yüksək keyfiyyətli məhsulların çıxarılması;
 • ​Texnologiyaya və proqramlara uyğun olaraq inkişafı təmin etmək və hər cür şərtlər altında "Aselsan-Bakü" Şirkətinin davamlı fəaliyyətini və böyüməsiniin təmin etmək;
 • Müştəri məmnuniyyətinin  və beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğunluğun təmin edilməsi;
 • Maksimum səviyyədə Aselsan istehsal olan məhsulların satışının reallaşmasını təmin etmək, məhsul və xidmətlərin təyin olunmuş şərtlərə uyğun və nöqsansız olaraq bazara təqdim etmək üçün uyğun olan bütün mənbələrdən istifadə olunması;
 • Personal arasında keyfiyyəti inkişaf etdirərək professional və aktiv bir iş mühitinin təminat edilməsi;
 • Şirkətin məqsədlərini həyata keçirərkən, cəmiyyət və ticarət dəyərlərinə sadiq qalınması, İstehlakçı hüquqlarına əhəmiyyət verilərək ətraf mühitin qorunmasına maksimum diqqətin göstərilməsi əsas strateji məqsədlərimizi ifadə  edir.
 •  
    Aselsan-Bakü şirkətinin məqsədi:

 • Aselsan məhsullarının Azərbaycan və lazım olduğunda təsisçi tərəfindən təyin olunacaq qonşu ölkələrdə təşkil olunan sərgilərdə və daha geniş dairələrdə tanınmasını təmin etmək və reklamını təşkil etmək;
 • Azərbaycan və təsisçi tərəfindən təyin olunacaq qonşu ölkələrdə Aselsan məhsullarının geniş bir şəkildə təqdimat / marketinq, satış və satış sonrası xidmətinin təşkili;
 • Hal hazırda bazarda mövcud olan və gələcəkdə bazara çıxarılacaq Aselsan məhsullarına zəruri servis xidmətinin təşkili;
 • ​​Aselsan məhsullarının uzun müddətli və etibarlı istifadəsinin təmin edilməsi.
 • ​​Türkiyə və Azərbaycan dövlət və özəl sektorlarında öz yerini tapmış müasir texnologiya malik olan Aselsan məhsulları ilə, başda Azərbaycan olmaqla, təsisçi tərəfindən təyin edilən qonşu ölkələrdə də, müəsisə və təşkilatlarda, rabitə ehtiyaclarını təmin etnək bizim əsas məqsədimizdir.
 •  


   
 
​​